จัสติส


3

มาจากคำว่า ความยุติธรรม ในภาษาอังกฤษ

จัสติส บีเวอร์


เสนอนิยามใหม่

จัสติส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง