นิยามที่ดีที่สุด
จัสติส

มาจากคำว่า ความยุติธรรม ในภาษาอังกฤษ


จัสติส บีเวอร์