เจสลูกเจซู


1

ดำมากๆ

ทำไมเจสลูกเจซูจัง


เสนอนิยามใหม่

เจสลูกเจซู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง