แจ๊ะหน้า


2

เดี๋ยวเจอต่อย

กวนตีนอ่อ เดี๋ยวเจอแจ๊ะหน้าหรอกสาด


เสนอนิยามใหม่

แจ๊ะหน้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง