นิยามที่ดีที่สุด
แจ๊ะหน้า

เดี๋ยวเจอต่อย


กวนตีนอ่อ เดี๋ยวเจอแจ๊ะหน้าหรอกสาด