จ่าแหบ


1

ใช้เรียก พันโท สยาม มังกรแก้ว หัวหน้าครูฝึก รด.

ไอ้เหี้ยจ่าแหบ


เสนอนิยามใหม่

จ่าแหบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง