นิยามที่ดีที่สุด
จ่าแหบ

ใช้เรียก พันโท สยาม มังกรแก้ว หัวหน้าครูฝึก รด.


ไอ้เหี้ยจ่าแหบ