นิยามที่ดีที่สุด
จ้วบปุ้

เป็นคำที่คล้ายๆจุ้บๆแต่ไม่ใช่จุ้บ
มันคือเสียงเวลาจุ้บดังจ้วบ
ปุ้ก็คือ ปุ้ งืมนั่นแหละ
รวมกันเลยกลายเป็นจ้วบปุ้


ฮัลโหลจ้วบปุ้ -,.-