จ้วบปุ้


1

เป็นคำที่คล้ายๆจุ้บๆแต่ไม่ใช่จุ้บ
มันคือเสียงเวลาจุ้บดังจ้วบ
ปุ้ก็คือ ปุ้ งืมนั่นแหละ
รวมกันเลยกลายเป็นจ้วบปุ้

ฮัลโหลจ้วบปุ้ -,.-


เสนอนิยามใหม่

จ้วบปุ้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง