โจ้ว


1

"แร๊ปเอก" ไงแจ้

โจ้ว โจ้ว !! ผมชื่อเอก ชื่อเอก มีดีกรีดีๆ ตรงคิดดีทำดี๊..ฮี๊~


เสนอนิยามใหม่

โจ้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง