นิยามที่ดีที่สุด
โจ้ว

"แร๊ปเอก" ไงแจ้


โจ้ว โจ้ว !! ผมชื่อเอก ชื่อเอก มีดีกรีดีๆ ตรงคิดดีทำดี๊..ฮี๊~