นิยามที่ดีที่สุด
จั๊ว

ไอสัส ไอพ่อคนหล่อ ไอเกิดมาเป็นคนดี โลกสวย


ไอวันเฉลิมไอสัส จ๋อง เยดยับ