จั๊ว


1

ไอสัส ไอพ่อคนหล่อ ไอเกิดมาเป็นคนดี โลกสวย

ไอวันเฉลิมไอสัส จ๋อง เยดยับ


เสนอนิยามใหม่

จั๊ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง