นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมึงตาย

เป็นคำด่าเปรียบเทียบถึงบิดาของคนที่ถูกกล่าวถึงสิ้นบุญ


ไอ้เหี้ยวรวีร์ มะกูดี พ่อมึงตายหรอ ไอ้สัส

พ่อมึงตาย

พ่อมึงตัวเย็น


พ่อมึง hp หมด

พ่อมึงตาย

พ่อก็คือ พ่อ บิดานั่นแหละ
มึงก็คือ คำไม่สุภาพเป็นสรรพนามที่ใช้เรียกฝ่ายตรงข้าม
ตายก็คือ เสียชีวิต ก็คือตายนั่นแหละ


พ่อมึงตาย