นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมึงมา

ตำรวจมาสัส


เฮ้ยพ่อมึงมาเผ่นว้อย