พ่อมึงมา


1

ตำรวจมาสัส

เฮ้ยพ่อมึงมาเผ่นว้อย


เสนอนิยามใหม่

พ่อมึงมา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง