นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมึงด้อง

พ่อมึงด้อง-พ่องด้อง : พ่อมึงตาย


พ่อมึงด้อง ด้องขี้