พ่อมึงด้อง


2

พ่อมึงด้อง-พ่องด้อง : พ่อมึงตาย

พ่อมึงด้อง ด้องขี้


เสนอนิยามใหม่

พ่อมึงด้อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง