นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมึง hp หมด

hewlett packard ที่ไม่รู้ว่าใครทำ


พ่อมึง hp หมด สัสเอ๊ย

พ่อมึง hp หมด

ก็คือพ่อมึงตายนั่นแหละ เค๊ ?


พ่อมึงตัวเย็น พ่อมึง hp หมด