พ่อมึงก่า


2

พ่อมึงก่า=พ่อมึงดิ
เป็นคำพูดของเด็กทางเหนือ

พ่อมึงดิ


เสนอนิยามใหม่

พ่อมึงก่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง