พ่อมึงเกิดที่พรอนเทร่าเสนอนิยามใหม่

พ่อมึงเกิดที่พรอนเทร่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง