นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมึงเกิดที่พรอนเทร่า

ความหมายเดียวกับ "พ่อมึงตาย" "พ่องตาย" "พ่องhpหมด"


ลาสกูทำไม สัส พ่อมึงเกิดที่พรอนเทร่า