นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมึงมีไต

พ่อมึงมีไต หมายถึง


พ่อมึงมีไต อย่างเช่น ถ้าเราพูดผิดที่จริงจะพูดว่า พ่อมึงตาย ดันไปพูดพ่อมึงมีไต อันที่จริงแล้วก็มันแปลว่า พ่อมึงตาย นั่นแหละ //อุ้ยย เฟี้ยวต๊อดดดว่ะแกรร