พ่อมึงมีไต


1

พ่อมึงมีไต หมายถึง

พ่อมึงมีไต อย่างเช่น ถ้าเราพูดผิดที่จริงจะพูดว่า พ่อมึงตาย ดันไปพูดพ่อมึงมีไต อันที่จริงแล้วก็มันแปลว่า พ่อมึงตาย นั่นแหละ //อุ้ยย เฟี้ยวต๊อดดดว่ะแกรร


เสนอนิยามใหม่

พ่อมึงมีไต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง