พ่อมึงดิ


2

ใช้ต่อคำว่า"พ่อมึงตาย"ก็ตอบกับมันไปว่า. พ่อมึงดิ

"พ่อมึงตาย" พ่อมึงดิสัส


เสนอนิยามใหม่

พ่อมึงดิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง