นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมึงดิ

ใช้ต่อคำว่า"พ่อมึงตาย"ก็ตอบกับมันไปว่า. พ่อมึงดิ


"พ่อมึงตาย" พ่อมึงดิสัส