พ่ิอมึงตาย


1

พ่อมืงเด๊ดๆๆ

เห้ยพ่อมึงตาย


เสนอนิยามใหม่

พ่ิอมึงตาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง