นิยามที่ดีที่สุด
พ่ิอมึงตาย

พ่อมืงเด๊ดๆๆ


เห้ยพ่อมึงตาย