นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมึงเกิดใหม่

เป็นคำด่าที่ไม่สุภาพ เช่น พ่อมึงตาย


a เห้นพ่อมึงเกิดใหม่
b มึงด่ากูไหมว่ะ