พ่อมึงเกิดใหม่


2

เป็นคำด่าที่ไม่สุภาพ เช่น พ่อมึงตาย

a เห้นพ่อมึงเกิดใหม่
b มึงด่ากูไหมว่ะ


เสนอนิยามใหม่

พ่อมึงเกิดใหม่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง