นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมืงตาย

1.(สบถ) คำสรรเสริญบิดาอันชอบด้วยกฎหมายของเหล่าสหาย
2.(ว.) ที่สุด, มาก ๆ - แม่มืงตาย ก็ว่า.


พ่อมืงตาย แมคนั่มแม่งแพงฉิบหาย