พ่อมืงตาย


8

1.(สบถ) คำสรรเสริญบิดาอันชอบด้วยกฎหมายของเหล่าสหาย
2.(ว.) ที่สุด, มาก ๆ - แม่มืงตาย ก็ว่า.

พ่อมืงตาย แมคนั่มแม่งแพงฉิบหาย


-9

จะให้พ่อไม่ตายเหรอไอสัด

พ่อมึงตาย แม่มึงไปมีผัวใหม่ สักพัก ผัวใหม่ก็ตาย แล้วแม่มึงก็ตายตาม


เสนอนิยามใหม่

พ่อมืงตาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง