นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมึงhpหมด

พ่อของคุณได้รับอุบัติเหตุ จนเลือดหมดตัว


เช่น >>>ไอ่2 พ่อมึงโดนรถชน พ่อมึงhpหมด

แปล>>>ไอ่2 พ่อมึงโดนรถชน จนเลือดหมดตัว

credit by mukmik69

พ่อมึงhpหมด

HPก็คือค่าพลังชีวิตในเกม
HPหมด=ตาย


พ่อมึงhpหมดเหรอไอสัส