นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมเตย

เป็นคำแสลงชนิดหนึ่ง ใช้เวลาอยากสวนคน เวลาถูกโจมตีด้วยคำแรงๆ แต่ไม่อยากอ้าปากมากนัก

การออกเสียง แบ่งเป็น 3 พยางค์ [พ่อ - มืม (ออกเสียงให้กลมกลืนกับพยางค์หน้า) - เตย] ลองเพิ่มอากับกริยาดัจจริตไปนิสนึง ก็ทำให้คำนี้ดูสละสลวย


พ่อมเตยเหรอ ตลกมาป๊ะ!