นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมีไต

เป็นคำจากรายการ we are lovely pet ในรายการวีอาร์โซ (vrzo) พอพูดคำว่า พ่อมีไต เร็วๆ จะได้ยินเป็น พ่อมึงตาย จย้าาา


พ่อมีไตหรอว่ะ

พ่อมีไต

ภาษาสุภาพ บิดาเสียชีวิต
ภาษาวัยรุ่นปัจจุบัน พ่องมึงตายไงไอ้สัส!!


พ่อมีไต