นิยามที่ดีที่สุด
เย็ดแม่

เป็นคำด่า บุพการี ที่ร้ายแรง รวดร้าว เจ็บทรวง


ไอสัดเย็ดแม่

เย็ดแม่

เป็นคำอุทาน หรือคำด่า มักใช้เวลาที่ไ่ม่พอจะอะไร หรือ ตอนอารมณ์ฉุนเฉียว


เย็ดแม่เอ๋ยยย มึงเป็นเหี้ยไรของมึง