เย็ดแม่


2

เป็นคำด่า บุพการี ที่ร้ายแรง รวดร้าว เจ็บทรวง

ไอสัดเย็ดแม่


1

เป็นคำอุทาน หรือคำด่า มักใช้เวลาที่ไ่ม่พอจะอะไร หรือ ตอนอารมณ์ฉุนเฉียว

เย็ดแม่เอ๋ยยย มึงเป็นเหี้ยไรของมึง


เสนอนิยามใหม่

เย็ดแม่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง