นิยามที่ดีที่สุด
ยดเส็ดมิเตะ

OS จาก Apple มีชื่อเต็มๆว่า Mac OS X Yosemite
เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันแรม 7 ค่ำเดือน 11


อัพเกรดยดเส็ดมิเตะแล้ว สวยจุงเบย