ยดเส็ดมิเตะ


2

OS จาก Apple มีชื่อเต็มๆว่า Mac OS X Yosemite
เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันแรม 7 ค่ำเดือน 11

อัพเกรดยดเส็ดมิเตะแล้ว สวยจุงเบย


เสนอนิยามใหม่

ยดเส็ดมิเตะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง