นิยามที่ดีที่สุด
ยุท

จ่าตุ๋ย


...........

ยุท

เป็นชื่อของคนที่หื่นที่สุดในโลก


ไอยุทเอ๋ย