ยุท


1

จ่าตุ๋ย

...........


0

เป็นชื่อของคนที่หื่นที่สุดในโลก

ไอยุทเอ๋ย


เสนอนิยามใหม่

ยุท
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง