ยัน


2

อาการของคนที่ไม่ค่อยเต็มๆ ไว้เรียกชื่อพ่อเพื่อน เมื่อมีโอกาส

เมื่อคุณนอนคุณห้ามส่งเสียงดัง เพราะเดี๋ยวไอยันตื่น


เสนอนิยามใหม่

ยัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง