นิยามที่ดีที่สุด
ยัน

อาการของคนที่ไม่ค่อยเต็มๆ ไว้เรียกชื่อพ่อเพื่อน เมื่อมีโอกาส


เมื่อคุณนอนคุณห้ามส่งเสียงดัง เพราะเดี๋ยวไอยันตื่น