แยน


2

ช่อง2 ของ แจน

แยนหลีดทำจานหลุด


เสนอนิยามใหม่

แยน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง