นิยามที่ดีที่สุด
ยืนขึ้น

มีที่มาจากดาวตลกชั้นน้ำของไทย อักษร ย่อ ค. เป็นคำที่ใช้สื่อถึงอารมณ์ที่กำลังสุดโต่งในขณะนั้น ถูกบุกเบิกจากการถูกนำมาใช้โดย นักแคชเกมส์ดาวรุ่ง อักษรย่อ อ.ฮรก. ทำให้คำนี้ถูกแพร่หลายแม่งมันในที่สุด


https://www.youtube.com/watch?v=TPmInGB6dSQ

https://www.youtube.com/watch?v=xeNN3StkRg0