ยืนขึ้น


2

มีที่มาจากดาวตลกชั้นน้ำของไทย อักษร ย่อ ค. เป็นคำที่ใช้สื่อถึงอารมณ์ที่กำลังสุดโต่งในขณะนั้น ถูกบุกเบิกจากการถูกนำมาใช้โดย นักแคชเกมส์ดาวรุ่ง อักษรย่อ อ.ฮรก. ทำให้คำนี้ถูกแพร่หลายแม่งมันในที่สุด

https://www.youtube.com/watch?v=TPmInGB6dSQ

https://www.youtube.com/watch?v=xeNN3StkRg0


เสนอนิยามใหม่

ยืนขึ้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง