ยนน


1

เย็ดแน่นอน

เอ : ดูคู่นั้นสิ ดูดปากกันใหญ่เลย
บี : ยนน


เสนอนิยามใหม่

ยนน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง