นิยามที่ดีที่สุด
โยนยอน

มาจากชื่อของม๊าฮโย ฮโยยอน โดนชาวฝรั่งเศสเรียชื่อผิด เพราะชาวฝรั่งเศสออกเสียง "ฮ" ไม่ได้ --ม๊าฮโยได้กล่าวไว้


โยนยอน โยนยอน ณ คอนฝรั่งเศส