โยนยอน


2

มาจากชื่อของม๊าฮโย ฮโยยอน โดนชาวฝรั่งเศสเรียชื่อผิด เพราะชาวฝรั่งเศสออกเสียง "ฮ" ไม่ได้ --ม๊าฮโยได้กล่าวไว้

โยนยอน โยนยอน ณ คอนฝรั่งเศส


เสนอนิยามใหม่

โยนยอน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง