นิยามที่ดีที่สุด
ยีนส์

นางฝ้า


น้องยิ้ม : รักยีนส์แบบที่แพทรัก

ยีนส์

นางฟ้า


แพท : ยีนส์ไมน่ารักงี้ใจดีเหมือนนางฟ้าเลยง่าห์ชอบ

ยีนส์

แฟนยิ้ม


น้องยีนส์แฟนยิ้ม