นิยามที่ดีที่สุด
ยืนปันผก

เป็นการเรียงตัวอักษรใหม่ของคำว่า ยนปักนืผ ซึ่งมาจากการพิมพ์คำว่า poxydonz โดยใช้แป้นพิมพ์ภาษาไทย

poxydonz เป็นชื่อวงดนตรีของเมมเบอร์คนหนึ่งในบอร์ดประมูล อาจเป็นเพราะความหมั่นไส้ที่เมมเบอร์คนนี้ชอบโฆษณาวงตนเอง และความแว้นของคนๆ นี้ ชื่อวงเลยโดนเอามาล้อเลียน


อ๊าาาาาาาาาาก ยนปักนืผ