ยันม่า


1

ยัน หมายความว่า เมา
ม่า หมายความว่า ไหม
รวมเป็นคำว่า ยันม่า หมายความว่า เมาไหม

นายชาติ: มึงยันม่า
นายจักร: เออกูยัน


เสนอนิยามใหม่

ยันม่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง