นิยามที่ดีที่สุด
ยืนยิ้ม

อาการคนหล่อยิ้มอย่างเดียวสาวก็วิ่งมา
พวกกูคุยแทบตาย สัส!


ไอ้ยืนยิ้มแม่งเย็ดอีกแล้วสัส!