นิยามที่ดีที่สุด
ยืนยิ้ม

อาการคนหล่อยิ้มอย่างเดียวสาวก็วิ่งมา
พวกกูคุยแทบตาย สัส!


ไอ้ยืนยิ้มแม่งเย็ดอีกแล้วสัส!

ยืนยิ้ม

ไม่ทำอะไร ยืนยิ้ม


นั่นพวกยืนยิ้มว่ะ เกะกะชิบหาย