นิยามที่ดีที่สุด
ยุนยูล

แฝดนรก อยู่ด้วยกันที่ไหนที่นั่นจะมีแต่ความบ้าของสองมนุษย์ที่ศรีธัญญาไม่ต้อนรับ
ถึงจะเรียกแฝดแต่แยกความแตกต่างง่ายนิดเดียว ยุนอาจะขาว ขาโก่ง ปากกว้าง หัวเราะแดกหัวคนอื่นได้ ยูริจะดำ ขาใหญ่ สะดิ้งไม่มีใครเกิน
แน่นอน ความเรียลของคู่นี้ก็ไม่มีใครเกิน เหม่งรักพี่ดำ พี่ยูลรักน้องยุน !##$W$#%*(U)(


ยุนยูลอีสเรียล