นิยามที่ดีที่สุด
ยุนสิก

มีโมเน้นต์มาให้ฟินตลอดๆ
ปล.ยุนจ้ะระวังเงิงเฉาะ =_=^


ขาโก่งรักพีเงิง ♥