นิยามที่ดีที่สุด
จีน

คุณหลอกดาว


คุณก็หลอกดาว

จีน

ประเทศที่ Copy ได้ทุกสิ่งบนโลกนี้


ดูสิ ! สินค้านี้ Made in China! ของปลอมป่าวว่ะ แม่ม -.-