จ๋น


1

น่าีรักจ๋น

น่ารักจ๋น


เสนอนิยามใหม่

จ๋น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง