นิยามที่ดีที่สุด
จินกุก

คู่จิ้นแห่งบังทัน พี่ใหญ่น้องเล็ก น่ารักที่สุดในสามโลก


จินกุกคืออร่อย