จินกุก


1

คู่จิ้นแห่งบังทัน พี่ใหญ่น้องเล็ก น่ารักที่สุดในสามโลก

จินกุกคืออร่อย


เสนอนิยามใหม่

จินกุก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง