เจน!


1

บันทึกถาม

สถานการเป็นอย่างไร


เสนอนิยามใหม่

เจน!
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง