แจ้ใน


1

เป็นคำว่า"แน่ใจ"แต่สลับคำเป็น "แจ้ใน"

นาย"แจ้ใน"แล้วหรอที่จะทำ


เสนอนิยามใหม่

แจ้ใน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง