จุ้น


1

ยุ่ง

อย่าจุ้นได้ไหม รำคาญโว้ย


เสนอนิยามใหม่

จุ้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง