นิยามที่ดีที่สุด
จุ้น

ยุ่ง


อย่าจุ้นได้ไหม รำคาญโว้ย