จีโน่


1

จีโน่น่ารักหล่อ นิสัยดี กวนตีน อยู่ด้วยแล้วมีความสุข

กูเขิลลลลลลล


เสนอนิยามใหม่

จีโน่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง