นิยามที่ดีที่สุด
จีโน่

จีโน่น่ารักหล่อ นิสัยดี กวนตีน อยู่ด้วยแล้วมีความสุข


กูเขิลลลลลลล