เจนี่


1

ติงต๊องที่สุดในสามโลกกกกกกกกกกกกกก

น่าร้ากอ่าา


เสนอนิยามใหม่

เจนี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง