นิยามที่ดีที่สุด
เจนี่

ติงต๊องที่สุดในสามโลกกกกกกกกกกกกกก


น่าร้ากอ่าา