จินกิ


5

จินกิ คือ ลีจินกิ คืออนยูนั้นเอง

หาคำว่าอนยูซิย่ะ


เสนอนิยามใหม่

จินกิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง