นิยามที่ดีที่สุด
จ่น

ยุ่ง วุ่นวายมาก ในภาษาโคราช


วันนี้กูจ่นมาก ไม่มีเวลาไปเที่ยวกับมึงหรอก