จ่น


2

ยุ่ง วุ่นวายมาก ในภาษาโคราช

วันนี้กูจ่นมาก ไม่มีเวลาไปเที่ยวกับมึงหรอก


เสนอนิยามใหม่

จ่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง