จืน


1

เงียบๆ ไม่แสดงออก

มึงแม่ง จืน ว่ะ


เสนอนิยามใหม่

จืน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง