นิยามที่ดีที่สุด
จืน

เงียบๆ ไม่แสดงออก


มึงแม่ง จืน ว่ะ