จิ๊น


1

กุก็ไม่รู้สัสส

ยังจะเอาประโยคตัวอย่างสัส กุบอกกุไม่รู้


เสนอนิยามใหม่

จิ๊น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง