นิยามที่ดีที่สุด
จาน

คือ อาจารย์ แต่พูดเร็วๆ


จานคับ การบ้านเลขผมไม่ได้เอามาคับ