จาน


1

คือ อาจารย์ แต่พูดเร็วๆ

จานคับ การบ้านเลขผมไม่ได้เอามาคับ


เสนอนิยามใหม่

จาน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง