นิยามที่ดีที่สุด
จัน

แม่ของที่1ในวงการ Rov ชื่อ ปังปอนค์ ในเกมใช้ชื่อ nk ที่1คือนับจากข้างล่างนะ


ลูกอีจันๆๆๆๆๆ

จัน

จันดารา , มาริโอ้


จันเอาน้ำแข็งมาถูหลังชั้นหน่อย!