นิยามที่ดีที่สุด
จิตหลุด

จิตไม่ค่อยปกติ ไม่เหมือนชาวบ้านย


ไอ้คนนี้มันจิตหลุด