จิตหลุด


1

จิตไม่ค่อยปกติ ไม่เหมือนชาวบ้านย

ไอ้คนนี้มันจิตหลุด


เสนอนิยามใหม่

จิตหลุด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง